THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5716945
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4827786
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3243459
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3143683
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124302
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2658669
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2616199
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2387832